روشی هوشمند برای شبیه‌سازی عددی جریان بر روی سرریز کرامپ مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی

سمیه امامی؛ امید جهاندیده

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22103/nrswe.2024.21699.1041

چکیده
  سرریزها عموماً برای انحراف جریان، عبور سیل، کنترل سطح آب در سدها، رودخانه ­ها و مجاری روباز به­ کار گرفته می­شوند. سرریز کرامپ با طراحی خاص خود، جزو سرریزهای لبه کوتاه است و جهت اندازه ­گیری دبی عبوری کانال­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. در مطالعه حاضر، ضریب دبی جریان بر روی سرریز کرامپ با استفاده از نرم­افزار FLUENT به­ ...  بیشتر