نشریه "پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار" یک دو فصلنامه با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر می‌شود. داوری این نشریه به صورت دو سوناشناس بوده  و دستاوردهای پژوهشی محققان را در قالب مقالات پژوهشی، مروری و یادداشت فنی در شاخه‌های مربوط به حوزه مهندسی آب، پس از انجام مراحل داوری منتشر می‌کند. این نشریه بر اساس جلسه مورخ 1400/10/29 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه انتشار با شماره 91297 را دریافت و با همت اساتید گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان و جمعی از اساتید برتر کشور، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نموده است. مقالات ارسالی به این نشریه، توسط نرم‌افزار مشابهت‌یاب همیاب بررسی می‌شوند تا از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این نشریه به عضویت کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE) در نیامده است اما از اصول آن پیروی می‌کند.

 

 

نشریه پژوهش های نوین در مهندسی آب پایدار مقالات با موضوعات آبیاری، زهکشی، منابع آب، سازه­‌های آبی، هیدرولیک و هیدرولیک رسوب، آبخیزداری و محیط­زیست آبی، آب- هواشناسی، هیدرولوژی، آب‌های زیرزمینی، اقتصاد آب، مهندسی رودخانه، رابطه آب، خاک و گیاه، مدیریت آب در مزرعه، بهره‌برداری از آب‌های شور و نامتعارف، تنش‌های محیطی و سازگاری با کم آبی، حفاظت آب و خاک، بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی، مباحث نوین در آبیاری و علوم آب و GIS قبلاً در نشریات علمی به چاپ نرسیده و یا برای درج در آن‌ها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تائید به ترتیب اولویت دریافت چاپ می‌کند.

 


سیاست‌های نشریه

بیانیه دسترسی آزاد

نشریه "پژوهش های نوین در مهندسی آب پایدار"، یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است، به این معنی که مقالات بلافاصله پس از انتشار در وب‌سایت نشریه به‌صورت تمام متن قابل دسترسی و دانلود می‌باشند. این نشریه تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می‌شود.

 

  

قوانین کپی‌رایت

 تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان حق چاپ را برای محتوای مقالات خود حفظ می‌کنند، اما به دیگران اجازه می‌دهند تا محتوا را دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند (تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند و به اصل منبع به درستی استناد شده باشد). (مطالعه بیشتر)

 

سیاست‌های اخلاق در نشر

نشریه "پژوهشهای نوین در مهندسی آب پایدار" اخلاق علمی و نشر را بر اساس کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) رعایت می‌نماید. اگر چه این نشریه هنوز به عضویت قطعی COPE  در نیامده است ولی از رهنمودهای شایسته آن‌ها استفاده و خود را متعهد به اصول آن می‌داند. (مطالعه بیشتر)

 

مشابهت‌یابی

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه "پژوهشهای نوین در مهندسی آب پایدار" از نرم‌افزار همیاب استفاده می‌نماید تا از اصالت مقالات ارسالی به این نشریه اطمینان حاصل کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود نویسندگان محترم از عدم هم‌پوشانی مقاله خود با اثرات علمی دیگر قبل از ارسال اطمینان حاصل نمایند.

 

هزینه‌های پردازش مقاله

این نشریه هزینه برای داوری یا انتشار برای نویسندگان ندارد.

 

اطلاعات نشریه پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار

عنوان نشریه: پژوهش‌های نوین در مهندسی آب پایدار

شاپا الکترونیکی: 2509-2821

زبان اصلی متن: فارسی

چکیده: فارسی - انگلیسی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر مسئول: دکتر سودابه گلستانی کرمانی

سردبیر: دکتر سعید اسلامیان

نوع داوری: دوسوناشناس

نوع دسترسی: دسترسی آزاد

نوع مجوز سترسی: CC BY

نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی همیاب

هزینه انتشار: ندارد

آدرس وبسایت: https://nrswe.uk.ac.ir/

 ایمیل: nrswe@uk.ac.ir  and  nrswe@yahoo.com