داوران لازم است موارد زیر را در نظر بگیرند:  

1- داوری و نظرات تکنیکی دقیق در خصوص مقاله جهت یاری و کمک به محتوای مقاله نویسنده

2- بررسی نسخه‌های متعدد از یک مقاله در صورت لزوم

3- ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده

4- تهیه توصیه‌های به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در نشریه

5- گزارش سوءرفتارهای احتمالی تحقیقی مقاله به نشریه

6- محرمانه تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

7- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی وجود داشته باشد

8- عدم ارسال مقاله دریافتی جهت داوری به داور دیگر

9- اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

10- اطلاع فوری به سردبیر در صورت اطلاع از داوری مقاله مورد بررسی توسط نشریه دیگر

داوران لازم است نوآوری و اصالت؛ اعتبار علمی؛ جنبه‌های اخلاقی؛ ساختار مقاله ارائه شده و ارتباط آن با دستورالعمل‌های راهنمای نویسندگان؛ منابع موجود؛ گرامر، ارجاع و سبک استناد و سوء رفتار علمی را بررسی نمایند.


اسامی داوران سال 1401

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تحصیلی

شهر

وابستگی سازمانی

محبوبه

ابوالحسنی

استادیار

علوم و مهندسی خاک

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

محمد مهدی

احمدی

دانشیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

سید سعید

اسلامیان

استاد

علوم و مهندسی آب

اصفهان

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

صدیقه

انوری تفتی

استادیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی

بهرام

بختیاری

دانشیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

مرضیه

ثمره هاشمی

استادیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

مجید

حجازی

دانشیار

علوم و مهندسی خاک

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

سکینه

خان سالاری

استادیار

هواشناسی

تهران

عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

محمد

ذونعمت کرمانی

دانشیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

عباس

رضائی

استادیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

محمد باقر

رهنما

دانشیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

رفعت

زارع بیدکی

استادیار

مهندسی طبیعت

شهرکرد

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

نسرین

سیاری

استادیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

اکرم

سیفی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

رفسنجان

عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

محسن

صفاری پور

دانشیار

مهندسی مکانیک

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

سید حسن

طباطبائی

دانشیار

علوم و مهندسی آب

شهرکرد

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

محمد علی

غلامی سفید کوهی

دانشیار

علوم و مهندسی آب

ساری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

ارسلان

فاریابی

استادیار

علوم و مهندسی آب

جیرفت

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی

کوروش

قادری

دانشیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

احمد رضا

قاسمی

دانشیار

علوم و مهندسی آب

شهرکرد

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

مصطفی

کریمی

استادیار

جغرافیا

تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سودابه

گلستانی کرمانی

استادیار

علوم و مهندسی آب

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

ابوالفضل

مجنونی هریس

دانشیار

آبیاری و زهکشی

تبریز

عضوهیات علمی دانشگاه تبریز

مرضیه

محسنی

استادیار

علوم و مهندسی آب

سیرجان

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان

صدیقه

محمدی

استادیار

علوم و مهندسی آبخیز

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی

مجید

محمود آبادی

استاد

علوم و مهندسی خاک

کرمان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

سید علی اکبر

موسوی

استاد

علوم و مهندسی خاک

شیراز

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

مهدی

نادی

استادیار

علوم و مهندسی اب

ساری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

محمد علی

نصر اصفهانی

دانشیار

هواشناسی

شهرکرد

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

امیر حسین

نجف آبادی پور

سایر

مهندسی معدن

کرمان

دانشگاه شهید باهنر