نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مؤسسه فناوری ایلینوی، شیکاگو، آمریکا

10.22103/nrswe.2022.19246.1003

چکیده

با افزایش جمعیت، گرم­شدگی کره زمین و تغییرات آب و هوایی، در آیندهای نه چندان دور به­خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا با مشکل کمبود آب مواجه خواهد شد که می­تواند بحران­های شدیدی را در زمینه­های مختلف بوجود آورد. بنابراین لازم است تا با مطالعه رفتار آب در گذشته و ارائه راهکارهایی به منظور دستیابی به پایداری، تا حد زیادی از بروز مشکلات ناشی از کم­آبی مانند بیابان­زایی، توسعه فقر، تهدید امنیت غذایی، آلودگی هوا و دیگر آثار مخرب زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. در جهانِ دارای امنیت آب، اهمیت ارزش واقعی آب و اهمیت مصرف آب برای حیات و رفاه انسان، یکی می‌شوند. در جهان دارای امنیت آب، قدرت تولیدی آب تحت کنترل درآمده و نیروی تخریبی آن به حداقل می‌رسد. امنیت آب، به معنی اداره و رسیدگی به حفاظت زیست‌محیطی از منظر مدیریت منابع آب و حذف یا کنترل اثرات منفی مدیریت ضعیف نیز می‌باشد. در امنیت آب، پایان دادن مسئولیت پراکنده آب و یکپارچه‌سازی مدیریت منابع آب در تمامی بخش‌ها از جمله امور مالی، برنامه‌ریزی، کشاورزی، انرژی، گردشگری، صنعت، آموزش و سلامت، مورد توجه قرار می‌گیرد. در این تحقیق در مورد روندهای مصرف و کمبود آب در مقیاس منطقه­ای و جهانی و طبقه­بندی کمبود آب برای سال­های مختلف برای جهت‌دهی و تنظیم کارهای مدیریتی به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار بحث شده­است که می­تواند باتوجه به اقلیم منطقه و شرایط آن، در شناسایی راه حل­های احتمالی مناسب برای مقابله با کمبود آب و همچنین ارزیابی راهکارهای کاهنده مصرف، مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Water Scarcity and Stress in the Twentieth Century and Solutions to Achieve Global Water Security

نویسندگان [English]

  • Hossein Roknizadeh 1
  • Saeid Eslamian 1
  • mousa maleki 2

1 Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2 Illinois Institute of Technology, Chicago, USA,

چکیده [English]

With the increase in population, global warming and climate changes, in the not too distant future, especially in arid and semi-arid regions of the world, there will be a problem of water shortage, which can cause severe crises in various fields. Therefore, it is necessary to study the behavior of water in the past and provide solutions in order to achieve sustainability, to a large extent prevent the occurrence of problems caused by water scarcity such as desertification, development of poverty, threats to food security, air pollution and other destructive environmental, social and economic effects. . In a world with water security, the importance of the real value of water and the importance of water consumption for human life and well-being become one. In a world with water security, the productive power of water is under control and its destructive force is minimized. Water security also means managing and dealing with environmental protection and the negative effects of poor management. In water security, ending the scattered responsibility of water and integrating the management of water resources in all sectors including finance, planning, agriculture, energy, tourism, industry, education and health are considered. In this research, examining the trends of water consumption and scarcity on a regional and global scale, and classifying water scarcity for different years in order to direct and regulate management work in order to achieve the goals of sustainable development, trajectory archetypes have been discussed which can be useful in identifying suitable possible solutions to deal with water shortage, as well as evaluating solutions to reduce consumption, according to the climate of the region and its conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate
  • Sustainability
  • Water shortage
  • Global warming
  • Archetype
1. Allan, J. A. 2001. The middle east water questions. Hydropolitics and the GlobalEconomy.London: IB Tauris.
2. Debaere P., and Kapral A., 2021. The potential of the private sector in combating water scarcity: The economics. Water Security, 13, p.100090.
3. Falkenmark M. 2013. Growing water scarcity in agriculture: future challenge to global water security. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(2002), p.20120410.
4. Grey D., Garrick D., Blackmore D., Kelman J., Muller M. and Sadoff, C. 2013. Water security in one blue planet: twenty-first century policy challenges for science. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(2002), p.20120406.
5. Grey D., and Sadoff C. 2007. Sink or Swim? Water Security for Growth and Water Policy 9 (6): 545–71.
6.Hoekstra, A.Y. and Hung, P.Q., 2003, February. Virtual water trade. In Proceedings of the international expert meeting on virtual water trade ,12:. 1-244.
7.Huang Z., Liu X., Sun S., Tang Y., Yuan X. and Tang Q. 2021. Global assessment of future sectoral water scarcity under adaptive inner-basin water allocation measures. Science of the Total Environment, 783, p.146973.
8.Kummu M., Guillaume J.H., de Moel H., Eisner S., Flörke M., Porkka M., Siebert S., Veldkamp T.I. and Ward P.J. 2016. The world’s road to water scarcity: shortage and stress in the 20th century and pathways towards sustainability. Scientific reports, 6(1):.1-16.
9.McLaughlin D., and Kinzelbach W. 2015. Food security and sustainable resource management. Water Resources Research, 51(7): 4966-4985.
10.Mu L., Liu Y. and Chen S. 2022. Alleviating water scarcity and poverty through water rights trading pilot policy: A quasi-natural experiment based approach. Science of The Total Environment, 823, p.153318.
11.Schewe J., Heinke J., Gerten D., Haddeland I., Arnell N.W., Clark D.B., Dankers R., Eisner S., Fekete B.M., Colón-González F.J. and Gosling S.N. 2014. Multimodel assessment of water scarcity under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(9) :3245-3250.
12.World Bank. 2016. High and dry: Climate change, water, and the economy. The World Bank.
13.World Bank. 2017. Beyond Scarcity: Water Security in the Middle East and North Africa. The World Bank, pp.9-10